Konwentowy LARP: Ogólnie

ezsupNad miastem W czuwa organizacja zrzeszająca najlepszych superbohaterów – Eskadra Zwycięzców. Od lat walczy ona ze złem pozwalając okolicznym mieszkańcom spokojnie spać. Na jej czele stoi prEZesman, a wśród najbardziej zasłużonych bohaterów jest kochany przez wszystkich EZman. Jednym z członków założycieli Eskadry Zwycięzców był także prof. Edmund Zombikowski – genialny naukowiec, który jako jedyny w organizacji nie posiadał żadnych supermocy, ale nadrabiał ten fakt nieprzeciętnym umysłem. Niestety, mimo wielu jego zasług, z powodu braku specjalnych zdolności wielu członków Eskadry nie okazywało mu należnego szacunku. Często był też nazywany „doktorem Zombikiem”, a żaden szanujący się naukowiec nie znosi jak przekręca się jego nazwisko i stopień naukowy. Nie mogąc znieść takiego traktowania, postanowił on opuścić Eskadrę Zwycięzców i stworzyć własną organizację o nazwie Efektywni Złoczyńcy, której celem jest zemszczenie się na jego dawnych kompanach i całym świecie. Następnie stworzył on maszynę o nazwie Ekstraktor Zdolności, której moc wyssała wszystkie supermoce superbohaterów, rzucając tym samym wyzwanie Eskadrze Zwycięzców, którego wynik może zaważyć na losach całej ludzkości. Czy bohaterowie sobie poradzą z czekającymi ich wyzwaniami?

Na tegorocznej edycji EZkonu przenosimy się do miasta W, stworzonej na potrzeby tego LARP-a fikcyjnej metropolii, nad którą czuwa Eskadra Zwycięzców. W związku z tym czekać na Was będzie ogólnokonwentowy LARP, podczas którego będziecie mogli wcielić się w role superbohaterów i pomóc pokonać doktora Zombika. Jeśli świat nie jest Tobie obojętny, to przywdziej swój kostium superbohatera i przyłącz się do walki! Los miasta W i całego świata spoczywa w Waszych rękach!