Żagiel na maszt i wypływamy na szerokie morza!
Zaczynamy zbierać atrakcje!
Pierwszy rzut atrakcji, miejsce konwentu i kilka informacji odnośnie rezerwacji